“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

           งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลับหน้าหลัก  

แผนภูมิการบริหารงาน  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา..๒๕๕๕   
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ๓  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


   

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑