“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


 

      นายมนัส  ชูเวช
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 

 

 


 

 
 

 หนังสือพิมพ์

 
       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ
 

กีฬา

     
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค
 

คอมพิวเตอร์ /มือถือ

      
       Advice


       สยามโฟน


      
Overclockzone

      
Apple

       jib
 

      


 

 


 


 


 


 


 


  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 
 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

    ข่าวสารประชาสัมพันธ์                                
         
  
   
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  
  
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานทะเบียน
   
แจ้งนักศึกษาระดับปวช.๓ และปวส.๒ เกี่ยวกับกำหนดการการแจ้งจบการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถมาทำเรื่องขอจบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบตามกำหนด(รายละเอียดเพิ่มเติม)

           
  
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
   ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  
  
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   ประจำงวด ๑ ถึง ๑๒  (รายละเอียดเพิ่มเติม)   
 ........................................................................................................................

   
     
                 
   
เรื่อง ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
          ด้วยระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากจัดทำข้อมูลบางรายการผิดพลาด  ไม่สารมารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ จำนวน ๓๒ ฉบับ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

     

   
       

    ใบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 
 

  
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานแผนฯ) 

  
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา   

                                                                                               
อ่านข่าวทั้งหมด
 
    
             
   
             

    แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              
ลิงค์ ที่  เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ
               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
        
    **************************************************************
 
    ข่าวสารสำหรับ  คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   
     
    
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.1
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ (เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรม
          เสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน 15 วัน
)


      ข่าวสารสำหรับ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 

      ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
    
     คู่มือสำหรับการเข้าใช้งานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา v-cop  / (สื่อแนะนำการเข้าใช้งาน)

   
 >>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 

รายงานวิจัย: เรื่อง Post-Weld Heat Treatment Effects on Hardness and Impact Strength of Aluminum Alloy 6061 Friction Stir Butt Weld โดย นายสุขแก้ว คำเมืองสา(Sookkaew Khammuangsa) และคณะ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

รายงานวิจัย: เรื่อง อิทธิพลของรูปร่างสลักแกนหมุนกวนต่อคุณสมบัติเชิงกลของลหะผสมอะลูมิเนียม 5083 และ 7075 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน โดย นายสุขแก้ว คำเมืองสา และคณะ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

  รายงานวิจัย: เรื่อง สมบัติเชิงกลของรอยเชื่อมแบบต่อชนอะลูมิเนียมผสม 6061-T6 โดยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน โดย นายสุขแก้ว คำเมืองสา และคณะ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

    รายงานวิจัย: เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร และคณะ  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ 
 

     รายงานการวิจัย: เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ที่สร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ด้านการบริหารงานทั่วไปตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่างมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคเหนือ เพื่อ รองรับยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดย นายอุดม   จันเลน   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ , เอกสาร ๓
 

      รายงานการวิจัย: เรื่อง ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  คลิกดาวน์โหลด>>
 

      รายงานการวิจัย:  เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกอ่าน>>
 

                                                                  >>> เอกสาร/บทความวิชาการ อื่นๆ

 


 

นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และ CHONGQING VOCATIONAL INSTITUTE OF ENGINEERING สาธารณรัฐประชาชนจีน  
นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และ Chongqing Business College ณ. Chongqing Business College สาธารณรัฐประชาชนจีน  

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในวันที่ ๒๔ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเปิดศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ พร้อมส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศในน้ำ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน ๒ เครื่อง ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม "Bike" อุ่นไอรัก โดยการให้บริการตรวจเช็ครถจักรยาน สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับคณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกาษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ - ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันในงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒  
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เชิญเหรียญรางวัล ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยฝ่ายงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมตรวจสอบสร้าง และซ่อมแซมเครื่องกลเติมอากาศ สำหรับเพิ่มออซิเจนให้กับระบบบัดบัดน้ำ ณ  เรือนจำชั่วคราวดอยราง จ.เชียงราย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 

   
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
E-mail: chiangrai02 @vec.mail.go.th

ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th