“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
  


 

  หนังสือพิมพ์

       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ

กีฬา
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค

 

      
 

 

 

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
                              

  แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              

               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  <<<
            
 งานประชาสัมพันธ์ วท.กภ.ชร  <<<          
       
   ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

         
         

        
<<สมัครเรียนออนไลน์

  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน  
              
  ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน บัดนี้การคัดเลือกของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
ประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี2564 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)  

  ประชาสัมพันธ์ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เปิดช่องทางสำหรับน้องๆ ม.3 และ ม.6 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 ตาม link ด้านล่าง
https://eef-scholarship.thaijobjob.com/landing.php

  ประกาศของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเขียงราย เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ฉบับล่าสุด


 
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ - .. ๒๕๖๓)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ และ ระดับชั้น ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รายละเอียดเพิ่มเติม)  

 
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
                                                                                         อ่านข่าวทั้งหมด   


 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) ๓๐-๑๒-๖๓

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับชั้นสูงติดตั้งโมดูลในตู้คอนโซลเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)๓๐-๑๒-๖๓
                                                                                      ข่าวจัดเซื้อ/จัดจ้าง

  **************************************************************
 
   
     
   ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ ksp-e-service  
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
       
(
เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน)

    

    
   แหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนนักศึกษา (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
   เรียนฟรี เรียนได้ด้วยตนเอง สร้างอชีพสร้างรายได้ กว่า ๗๐ อาชีพ ,๓๖๕ เรื่อง

      

 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

>>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา  

 บบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 


 

วันพุธที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางสาธารณสุขตำบลได้เข้ามาให้คำแนะนำ ข้อมูลข่าวสารต่างๆในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ให้กับทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันพุธที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมด่วนปรึกษาหารือคณะครู อาจารย์ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันอังคารที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมชี้แจงคณะครู อาจารย์ประจำหอพัก เรื่อง ระเบียบการอยู่หอพักภายในวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สมาคมพัฒนาประชากรและ ชุมชน สาขาเชียงราย คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมฯ ได้เชิญคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมมอบทุนนักเรียน นักศึกษา โดย นายศุภกฤต กันทา รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้เข้าร่วม มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อํานวยการฯ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อน ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์กรช่วยเหลือด้าน การกุศล ศิดาคาห์ TZedakah..คุณวารุณี ฟาร์เมอร์ ได้เข้าพบ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เพื่อทําการคัดเลือก และมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะมูลนิธิแม่บ้านจังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมคณะครู อาจารย์ เพื่อติดตามและมอบของให้นักเรียน นักศึกษาทุนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ท่านคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เข้ารับการตรวจประเมินในโครงการชีววิถีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
91  หมู่ 9  ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ. เชียงราย  57000    โทร : 053673912   โทรสาร : 053673911
E-mail: kctc_cr@ hotmail.com , tanthai.kctc2019@gmail.com