“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

นายมนัส  ชูเวช
ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
กรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 

 

 


 

 
 

 หนังสือพิมพ์

 
       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ
 

กีฬา

     
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค
 

คอมพิวเตอร์ /มือถือ

      
       Advice


       สยามโฟน


      
Overclockzone

      
Apple

       jib
 

 


 


 


 


 


 


  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 


 

 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์                                  
         
  
    
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
   
   
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
          
  ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
    ราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  สาขาการตลาด  รหัส  ๓๐๕  จำนวน ๑ อัตรา  
รับสมัคร
    ตั้งแต่วันที่ ๒๐–๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐.๐ น.- . . และ ๑๓.๐ น.- ๑๖. น.

    (คลิกเพื่ออ่าน
:รายละเอียดเพิ่มเติม
)

    เรื่อง ประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีบประมาณ
    พ..๒๕๖๑
   
         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มี
    ความประสงค์จะดำเนินกาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน  ๑  รายการ  ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี
    พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวิทยาลัย
    อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มีความประสงค์ให้บุคลากรทาง
    การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  บุคคลทั่วไป  ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ
    ได้พิจารณาประชาวิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังกล่าว พร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อทัก
    ท้วงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเปิดเผย มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่าและประหยัด ผู้ที่มีความประสงค์
    จะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง ให้จัดส่งเอกสารและข้อทักท้วงได้โดยตรงได้ตามช่องทาง
    ตามรายละเอียดนี้(รายละเอียดเพิ่มเติม)<<

 


    
แบบฟร์อม การเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (งานแผนฯ)
    
แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ (งานแผนฯ) 
    บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานแผนฯ) 

     ใบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐   

     แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ของนักเรียนนักศึกษา
 
  

                                                                                                          
    อ่านข่าวทั้งหมด
 
    
             
   
        

    แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน
www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
               ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ

               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
         ลิงค์ ที่ 2 เป็นแบบแฟนเพจ กด ไลค์ หรือ ถูกใจได้เลยครับ
               https://www.facebook.com/kctc.cr
           
   ลิงค์ ที่ 3 เป็นแบบแฟนเพจ กด ไลค์ หรือ เข้าร่วมกลุ่ม                
              
https://www.facebook.com/groups

    **************************************************************
 
    ข่าวสารสำหรับ  คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   
     
    
  
    
แบบฟร์อม การเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.1
   
  แบบฟร์อม ตัวอย่าง  แฟ้มสะสมงานนักเรียน-นักศึกษา

   
  บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม
      แบบฟอร์มรายงานโครงการ กิจกรรม (เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรม เสร็จสิ้น
          ให้รายงานภายใน 15 วัน
)


      ข่าวสารสำหรับ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 

        ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่าย
     กำลังคนอาชีวศึกษา(http://www.v-cop.go.th/v-cop/)
ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อน
     หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติ
     ส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
    
     คู่มือสำหรับการเข้าใช้งานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา v-cop  / (สื่อแนะนำการเข้าใช้งาน)

   
 >>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้
    ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา
ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

    รายงานวิจัย: เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร และคณะ 
  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ 

 

     รายงานการวิจัย: เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ที่สร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ด้าน การบริหารงาน
  ทั่วไปตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่างมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคเหนือ เพื่อ รองรับ
  ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 โดย นายอุดม   จันเลน   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ , เอกสาร ๓
 

        รายงานการวิจัย: เรื่อง ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถี
  ธรรมวิถีไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย
  ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร 
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  คลิกดาวน์โหลด>>
 

        รายงานการวิจัย:  เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา   วิทยาลัย
  เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย
คลิกอ่าน>>
 

       รายงานการประเมินโครงการ: เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า “Paperless”  
  ในงานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยรองผู้อำนวยการ นายศรเพชร    บุญอิ่ม 
คลิกอ่าน>>
 

 


 

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
ปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
 

ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมงาน บรรพชาอุปสมบท นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๙ รูป ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่วัดใหม่ ศรีร่มเย็น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตตร
 
  คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
และผู้แทนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพระยุคลบาท ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้รับเกียรติ
จากท่านปัทมา วีระวานิช (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมกล่าวให้โอวาทคณะครู อาจารย์ บุคลากร
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ร่วมกับศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย
 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานสาขาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑๓ จำนวน ๒๓ คน
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล ครบรอบ  ๑ ปี วัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตตร ณ วัดหนองหม้อ ต
.ป่าอ้อดอนชัย
.เมือง จ.เชียงราย วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
  ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ร่วมงาน
พิธีการบรรจุหัวใจพระพุทธมหาจักรพรรดิญาณมุนี ณ ดอยเจดีย์ ค่าย เม็งราย มหาราช ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประชุม
บุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ในวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
  ครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment  : Vocational
Boot Camp (E to E) ครั้งที่ โดยใช้หลักสูตรที่สอด
คล้องกับกลุ่ม New Engine of Growth(First S-Curve,
New S-Curve) วิชาเทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
๗๕. วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ๖๐ ช. วิชา
งานเครื่องยนต์เล็ก ๗๕.ระหว่างวันที่ ๓ –๑๒ ตุลาคม
๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 
  งานโคงการพิเศษฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ ที่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนนักศึกษา่ ได้ร่วมประดิิษฐ์ ให้กับทางพัฒนาชุม
ชนจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงเชียงราย
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
 

   
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
E-mail: chiangrai02 @vec.mail.go.th

ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th