“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
  


 

  หนังสือพิมพ์

       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ

กีฬา
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค

 

      
 

 

 

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
                              

  แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              

               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  <<<
            
 งานประชาสัมพันธ์ วท.กภ.ชร  <<<          
       
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

         

        
<<
สมัครเรียนออนไลน์

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการบริหารกิจกรรมพิเศษ และพัฒนาคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ด้วยรูปแบบการศึกษาทางไกล(On Air, Online, On Demand, On Hand) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (กรณีเป็นนักเรียน) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (รายละเอียดเพิ่มเติม)


เอกสารคู่มือ ขั้นตอนการพิมพ์ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) ใน ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร

เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
  
เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
                                                                                           อ่านข่าวทั้งหมด   


 
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ - .ค. ๒๕๖๔)(รายละเอียดเพิ่มเติม)                                                                                      ข่าวจัดเซื้อ/จัดจ้าง

  **************************************************************
 
   
     
   ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ ksp-e-service  
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
       
(
เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน)

    

    
   แหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนนักศึกษา (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
   เรียนฟรี เรียนได้ด้วยตนเอง สร้างอชีพสร้างรายได้ กว่า ๗๐ อาชีพ ,๓๖๕ เรื่อง

      

 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

>>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา  

 บบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 


 

วันที่ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  พร้อมสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าดำเนินการให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเขียงราย โดยมีนายทวีผล แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอาชีวะ จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และบุคลากรจากหน่วยงานกรมขนส่งทางบก เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ  ณ หน้าสถานีตำรวจชุมชนขุนกรณ์ (สิงห์ปาร์ค เชียงราย) ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ สาขาวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทำใบอนุญาตทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยแผนกสามัญ สัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส(Christmas Day) ณ บริเวณสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยคณะผู้บริหาร นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ และคณะครู อาจารย์พร้อมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเครือข่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกล่าวเปิดโครงการฯ ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดทำพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานในสาขาวิชาต่างๆ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

วันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายนำโดยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน ได้เข้าบริการพื้นที่ก่อสร้าง และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ณ พื้นที่เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต Community Lab Model for quality of life: CLM ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการนวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรวิทยาลัยฯได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแฟ้มแผนพัฒนาตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ และโรงเรียนบ้านพญาไพร ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวสายใจ พวงสายใจ และนางเสาวณีย์ อ่อนหวาน ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


 
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 91  หมู่ 9  ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ. เชียงราย  57000    โทร : 053673912   โทรสาร : 053673911 อีเมล : saraban@kctc.ac.th
Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College. 91 Moo 9, Pa-Aor Donchai Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province 57000 Tel: 053673912 Fax: 053673911 E-mail: saraban@kctc.ac.th