“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


 

      นายมนัส  ชูเวช
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
กรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 

 

 


 

 
 

 หนังสือพิมพ์

 
       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ
 

กีฬา

     
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค
 

คอมพิวเตอร์ /มือถือ

      
       Advice


       สยามโฟน


      
Overclockzone

      
Apple

       jib
 

      


 

 


 


 


 


 


 


  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 


 

 
 


 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

    ข่าวสารประชาสัมพันธ์                                
         
  
    
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
   
     <<สมัครเรียนออนไลน์   

   
         
   
   
  
   ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
               -
ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวช.๑(ทุกแผนกวิชา)

               -
ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวช.๒(ทุกแผนกวิชา)

              
 - ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวช.๓(ทุกแผนกวิชา)
               - ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวส.๑(ทุกแผนกวิชา)
              
- ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวส.๒(ทุกแผนกวิชา)
                  


        เรื่อง กำหนดการซ่อมกิจกรรมสหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
    ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และในภาคเรียนอื่น
 
(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
 


   
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
    ภิเษกเชียงราย
(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)

   
 ข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย :
            
 กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และกำหนดการเรียนการสอนภาคเรียน
    ฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(คลิกเพื่ออ่าน : รายละเอียดเพิ่มเติม
)   

  
  แจ้งข่าวสำหรับ เรียนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.๒ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา
    ๒๕๖๐
นี้ ให้เขียนคำร้องขอจบการศึกษา และจัดส่งให้ครูที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป
ตั้งแต่
    วันที่ ๑
-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ดาวน์โหลด:
คำร้องขอจบการศึกษา)

   
ใบสมัครเข้าเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
   

   
        

    ใบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
    
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานแผนฯ) 
    
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ของนักเรียนนักศึกษา
 
  

                                                                                                          
    อ่านข่าวทั้งหมด
 
    
             
   
             

    แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน
www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
               ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ

               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
         ลิงค์ ที่ 2 เป็นแบบแฟนเพจ กด ไลค์ หรือ ถูกใจได้เลยครับ
               https://www.facebook.com/kctc.cr

    **************************************************************
 
    ข่าวสารสำหรับ  คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   
     
    
  
    
แบบฟร์อม การเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.1
   
  แบบฟร์อม ตัวอย่าง  แฟ้มสะสมงานนักเรียน-นักศึกษา

   
  บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม
      แบบฟอร์มรายงานโครงการ กิจกรรม (เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรม เสร็จสิ้น
          ให้รายงานภายใน 15 วัน
)


      ข่าวสารสำหรับ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 

      ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่าย
     กำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/)
ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย
    
้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูล
     ประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
    
     คู่มือสำหรับการเข้าใช้งานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา v-cop  / (สื่อแนะนำการเข้าใช้งาน)

   
 >>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้
     ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา
ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

    รายงานวิจัย: เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร และคณะ 
  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ 

 

     รายงานการวิจัย: เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ที่สร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ด้าน การบริหารงาน
  ทั่วไปตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่างมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคเหนือ เพื่อ รองรับ
  ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 โดย นายอุดม   จันเลน   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ , เอกสาร ๓
 

        รายงานการวิจัย: เรื่อง ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถี
  ธรรมวิถีไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย
  ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร 
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  คลิกดาวน์โหลด>>
 

        รายงานการวิจัย:  เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา   วิทยาลัย
  เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย
คลิกอ่าน>>
 

       รายงานการประเมินโครงการ: เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า “Paperless”  
  ในงานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยรองผู้อำนวยการ นายศรเพชร    บุญอิ่ม 
คลิกอ่าน>>
 

 


 

พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ย.
๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 
 นายพงศธร สัจจชลพันธ์       ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ในหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น จัดการเรียนการสอนโดยคณะครูวิทยาลัยเทค
นิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง
 

ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจการเสริมหลั
สูตร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา
ภิบาลในสถานศึกษา วันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

 
 ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
เชียงราย เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าสถาน
ศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดย ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมธันยาอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศการฝึกงาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ตามการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ที่เรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  
 แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ และรับใบประกาศ จากผู้ว่าราช
การจังหวัดเชียงราย
 
นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และครู เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาสำเร็จการศึกษาฝึกวิชาชีพเตรียมเข้าสู่งาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นวัตกรรมโลหะ ฐาปนินทร์  
  ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยม กองลูก
เสือวิสามัญ ของสถานศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 
 
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนิน
โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน" ประจำปีการ
ศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
  คณาจารย์และนิสิต ของสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้าศึกษาดูงาน  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับการ จัด
การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
โดยมีผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิ เษกเชียงราย ให้การต้อนรับ
วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 

   
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
E-mail: chiangrai02 @vec.mail.go.th

ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th