“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
  


 

  หนังสือพิมพ์

       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ

กีฬา
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค

 

      
 

 

 

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
                              

  แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              

               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  <<<
            
 งานประชาสัมพันธ์ วท.กภ.ชร  <<<          
       
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
               

 
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างยนต์)
                ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน จำนวน ๑ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๓–๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
  
  ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จากกำหนดการเดิม เปิดภาคเรียนในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปลี่ยนเป็น วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  เอกสารคู่มือ ขั้นตอนการพิมพ์ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)  

  ศธ.0๒ ออนไลน์ (ลิ้งก์ สำหรับโหลดบัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม)

 
รายงานวิจัย:ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายโดย นางยุวดี วงค์กาปิน รองผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๒ - .. ๒๕๖๓)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ และ ระดับชั้น ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รายละเอียดเพิ่มเติม)  

 
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 
                                                                               อ่านข่าวทั้งหมด   

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
        
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) ๒๕-๑๑-๖๓ 


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
        
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(M๖๒๑๐๐๐๑๓๖๘๒) จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)๑๒-๑๐-๖๓ 

 
                                                                               ข่าวจัดเซื้อ/จัดจ้าง

  **************************************************************
 
   
     
   ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ ksp-e-service  
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ
       
(
เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน)

    

    
   แหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนนักศึกษา (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)
   เรียนฟรี เรียนได้ด้วยตนเอง สร้างอชีพสร้างรายได้ กว่า ๗๐ อาชีพ ,๓๖๕ เรื่อง

      

 นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

>>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา  

 บบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา 


 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะมูลนิธิแม่บ้านจังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมคณะครู อาจารย์ เพื่อติดตามและมอบของให้นักเรียน นักศึกษาทุนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ท่านคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เข้ารับการตรวจประเมินในโครงการชีววิถีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยมีผู้อำนวยการ สงัด ยศเรือง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสิทธิพร คลังแสง และคณะครูนำนักเรียน นักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : คณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 วันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสิทธิพร คลังแสง พร้อมคณะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจาภิเษกเชียงราย ด้วยความยินดียิ่ง
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายณฤพนธ์ นิลแก้ว ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) จังหวัดยโสธร
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนคณะครู รับมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากคุณไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอขอบพระคุณ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นอย่างสูง

 
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
91  หมู่ 9  ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมือง  จ. เชียงราย  57000    โทร : 053673912   โทรสาร : 053673911
E-mail: kctc_cr@ hotmail.com , tanthai.kctc2019@gmail.com