“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


 

      นายมนัส  ชูเวช
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
กรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 

 

 


 

 
 

 หนังสือพิมพ์

 
       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ
 

กีฬา

     
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค
 

คอมพิวเตอร์ /มือถือ

      
       Advice


       สยามโฟน


      
Overclockzone

      
Apple

       jib
 

    เพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

   โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ

 


 


 


 


 


 


  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 


 

 
 


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์                                  
         
  
    
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
   
     <<สมัครเรียนออนไลน์   

     ข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย :
            
 กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และกำหนดการเรียนการสอน
 
     ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(คลิกเพื่ออ่าน : รายละเอียดเพิ่มเติม
)   
   
   
  เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
   
         วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด  ๑๒
     ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (
คลิกเพื่ออ่าน รายละเอียด
     เพิ่มเติม : ๑.เอกสารประกาศฯ
  .
คุณลักษะเฉพาะครุภัณฑ์ )


   
 เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
          
  ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
    ราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สาขาวิชาช่างไฟฟ้า รหัส ๒๐๖ จำนวน ๑ อัตรา
 รับสมัคร
    ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ – ๒๔ มกราม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐.๐ น. - ๑๖. .(เฉพาะเวลาราชการ)

    (คลิกเพื่ออ่าน :
รายละเอียดเพิ่มเติม
)

  
 
แจ้งข่าวสำหรับ เรียนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.๒ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา
    ๒๕๖๐
นี้ ให้เขียนคำร้องขอจบการศึกษา และจัดส่งให้ครูที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป
ตั้งแต่
    วันที่ ๑
-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ดาวน์โหลด:
คำร้องขอจบการศึกษา)

   
ใบสมัครเข้าเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

   
ดาวน์โหลดหนังสือ(E-BOOK)อ่านฟรี " ผมจะเป็นคนดี ฉบับอาชีวะ"
 


   
    

   
    ใบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
    
แบบฟร์อม การเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (งานแผนฯ)
    
แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ (งานแผนฯ) 
    บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานแผนฯ) 

     แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ของนักเรียนนักศึกษา
 
  

                                                                                                          
    อ่านข่าวทั้งหมด
 
    
             
   
        

    แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน
www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
               ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ

               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
         ลิงค์ ที่ 2 เป็นแบบแฟนเพจ กด ไลค์ หรือ ถูกใจได้เลยครับ
               https://www.facebook.com/kctc.cr

    **************************************************************
 
    ข่าวสารสำหรับ  คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   
     
    
  
    
แบบฟร์อม การเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.1
   
  แบบฟร์อม ตัวอย่าง  แฟ้มสะสมงานนักเรียน-นักศึกษา

   
  บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม
      แบบฟอร์มรายงานโครงการ กิจกรรม (เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรม เสร็จสิ้น
          ให้รายงานภายใน 15 วัน
)


      ข่าวสารสำหรับ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 

      ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่าย
     กำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/)
ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย
    
้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูล
     ประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
    
     คู่มือสำหรับการเข้าใช้งานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา v-cop  / (สื่อแนะนำการเข้าใช้งาน)

   
 >>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้
     ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา
ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

    รายงานวิจัย: เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร และคณะ 
  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ 

 

     รายงานการวิจัย: เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ที่สร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ด้าน การบริหารงาน
  ทั่วไปตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่างมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคเหนือ เพื่อ รองรับ
  ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 โดย นายอุดม   จันเลน   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ , เอกสาร ๓
 

        รายงานการวิจัย: เรื่อง ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถี
  ธรรมวิถีไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย
  ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร 
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  คลิกดาวน์โหลด>>
 

        รายงานการวิจัย:  เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา   วิทยาลัย
  เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย
คลิกอ่าน>>
 

       รายงานการประเมินโครงการ: เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า “Paperless”  
  ในงานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยรองผู้อำนวยการ นายศรเพชร    บุญอิ่ม 
คลิกอ่าน>>
 

 


 

นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย ได้นำกระเช้าไปมอบให้กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด เพื่อสวัสดีปีใหม่่ ๒๕๖๑
เมื่อ
วันที่ มกราคม ๒๕๖๑
 
  ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์
อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนาย
มนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
เชียงราย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อศจ.เชียงราย ร่วมพิธี
ณ ศูนย์อาชีวะอาสา วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายจัดกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โดยมี  ผู้บริหาร  คณะครู เจ้าหน้าที่
นักศึกษา และบุคลากร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยแผนก
วิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส "Christmas
Day" โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ
เช่น กิจกรรมการแสดง การแลกของขวัญ เป็นต้น
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
ท่านไพรัช เผื่อนด้วง จากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย   เนื่องในโอกาศสวัสดีปีใหม่   โดยมี
ผู้อำนวยการนายมนัส ชูเวช ให้การต้อนรับ

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดฝึกอบรบ
โครงการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษาช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑"ขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจารจร" ณ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้เข้า
ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 คณะครูและนักเรีย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนาภิเษกเชียงราย  เข้าร่วมงาน  มหกรรมอาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด โดยคุณขจรศักดิ์ และ ดร.ชัยยุทร เข้ามาสัมภาส นศ.เข้าฝึกประสบการวิชาชีพ
ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 
คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญ จนาภิเษกเชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต ตามกิจกรรมกรีนวิง
เพื่อกาชาด ปี๔(๒๐๑๗) ดำเนินการโดย บริษัท กรีนวิง
จำกัด ร่วมกับ กาชาด จังหวัดเชียงรายและพะเยา  ณ
กรีนวิง สาขา ประตูสลี

ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
 

   
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
E-mail: chiangrai02 @vec.mail.go.th

ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th