“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


 

      นายมนัส  ชูเวช
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
กรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 

 

 


 

 
 

 หนังสือพิมพ์

 
       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ
 

กีฬา

     
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค
 

คอมพิวเตอร์ /มือถือ

      
       Advice


       สยามโฟน


      
Overclockzone

      
Apple

       jib
 

      


 

 


 


 


 


 


 


  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 
 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

    ข่าวสารประชาสัมพันธ์                                
         
  
   
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  
  

                

  
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกรณีพิเศษ(โควตา)(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)


   เรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกรณีพิเศษ(โควตา)
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)


   เรื่อง
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)


 
  เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม(แก้ไข))

   ประกาศงานทะเบียน /กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561


     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   ประจำงวด ๑ ถึง ๑๒  (รายละเอียดเพิ่มเติม)   
     

 ........................................................................................................................

   
     
                 
   
เรื่อง ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
          ด้วยระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากจัดทำข้อมูลบางรายการผิดพลาด  ไม่สารมารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ จำนวน ๓๒ ฉบับ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

                  

   
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)

   
 

   
        

    ใบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 
 

  
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานแผนฯ) 

  
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา   

                                                                                               
อ่านข่าวทั้งหมด
 
    
             
   
             

    แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
   เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน
www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
               ลิงค์ ที่  เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ

               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
        

    **************************************************************
 
    ข่าวสารสำหรับ  คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   
     
    
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.1
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ (เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรม
          เสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน 15 วัน
)


      ข่าวสารสำหรับ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 

      ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่าย
     กำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/)
ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย
    
้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูล
     ประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
    
     คู่มือสำหรับการเข้าใช้งานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา v-cop  / (สื่อแนะนำการเข้าใช้งาน)

   
 >>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้
     ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา
ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

    รายงานวิจัย: เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร และคณะ 
  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ 

 

     รายงานการวิจัย: เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ที่สร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ด้าน การบริหารงาน
  ทั่วไปตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่างมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคเหนือ เพื่อ รองรับ
  ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 โดย นายอุดม   จันเลน   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ , เอกสาร ๓
 

        รายงานการวิจัย: เรื่อง ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถี
  ธรรมวิถีไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย
  ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร 
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  คลิกดาวน์โหลด>>
 

        รายงานการวิจัย:  เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา   วิทยาลัย
  เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย
คลิกอ่าน>>
 

       รายงานการประเมินโครงการ: เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า “Paperless”  
  ในงานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยรองผู้อำนวยการ นายศรเพชร    บุญอิ่ม 
คลิกอ่าน>>
 

 


 


วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
 
วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานกิจกรรมโดยนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการประกวดร้องเพลงสตริง และประกวดวงดนตรีโฟล์ดซอง พร้อมเปิดการประชุมวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
วันนที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายมนัส ชูเวช ได้ให้การต้อนรับ นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู ที่ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ นางยุวดี วงค์กาปิน เพื่อรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
  นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ให้คำแนะนำและคำปรึกษานักศึกษา ที่ได้รับทุนให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญาชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยนานาชาติ ณ. Chongqing College of Electronic Engineering ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

   
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
E-mail: chiangrai02 @vec.mail.go.th

ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th