“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 
นายสิทธิพร  คลังแสง
 
     ผู้อำนวยการ

 

  กลับหน้าหลัก
 ายชื่อนักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน
ตารางสอน
กิจกรรมของแผนก
ผลงานที่ภาคภูมิใจของแผนกฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 

 

new  
                                                                                       
  ประกาศ

          ขอให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่ได้ Login เข้าใช้งาน http://www.v-cop.go.th/v-cop/(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา)เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง Username และ Password) คลิก>>

ประกาศ

            
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ Login เข้าระบบ RMS2018 หรือระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา โดยกรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และกรอกตัวเลขที่ปรากฏ ในช่องข้อความภาพ เพื่อปรับปรุงข้อมูลประจำตัว และส่งข้อมูลข่าวสารในระบบได้  


คณะครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 นายสุขแก้ว  คำเมืองสา
ครู อันดับ ค.ศ.๑

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   


นายพงษ์พันธ์   ปันต๊ะ
พนักงานราชการ

นายองอาจ ศิริประยงค์
ครูอัตราจ้าง

 


 

 

แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV
 
 http://edltv.vec.go.th/

 

   
 

     


 

 

   


 


 


 


 

 


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH


 

 

 

 

 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

 
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511