นายณัฐธนา   ปรัชญาวิชัย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 

   
 ©ѵê ҭع
.

 Ѳ   ѡѹ
พนักงานราชการ
 ķ   ʧҧ
พนักงานราชการ
 

 
 

Ǫѡ   Ŵ

พนักงานราชการ


Թ 
พนักงานราชการ


Mr. CELESTINE  CHENEBA
 
 
 


 


  

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑