“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


นายสิทธิพร  คลังแสง 
     ผู้อำนวยการ
 
 

  กลับหน้าหลัก
ตารางสอนครู
กิจกรรมของแผนก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนกฯ
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 


 

 

new  

  ประกาศ

             
แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาถิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
             ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน
               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
        
            คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ Login เข้าระบบ RMS2018หรือระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา โดยกรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และกรอกตัวเลขที่ปรากฏ ในช่องข้อความภาพ เพื่อปรับปรุงข้อมูลประจำตัว และส่งข้อมูลข่าวสารในระบบได้
 
 
 

 


นางสาวภัควลัณชญ์   เขาฟัง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


 นายรังสรรค์  ทะนันไชย
ครู คศ.
 

 


นางสาวสายใจ  พวงสายใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางณัฐธยาน์  บำรุงนิคม
ครู คศ.
 
 

นางเสาวณีย์  อ่อนหวาน
ครู คศ.๑

 นายภัทรดร  อูปแก้ว
พนักงานราชการ 
 


 พิชชาภา สุวรรณโณ
พนักงานราชการ
 นางสาวอาริยา  อินต๊ะสาร
ครูอัตราจ้าง
 
 

นายจิรภัทร  ตันมา
ครูอัตราจ้าง
 นางสาวเสาวลักษณ์  ทันใจ

ครูอัตราจ้าง
 


 


นางสาว
ปาริชาติ  นุกาศ
ครูอัตราจ้าง
 


แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV
 
 http://edltv.vec.go.th/
 


         


 


 
 


 


 
 


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH 


  

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911