บรรยากาศการประดิษฐ์และเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ อาชีวศึกษา ABU 2012 ของทีม ดอยตุง 2012 จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 ณ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จ
.สระแก้ว
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑