“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

  กลับหน้าหลัก
ตารางสอนครู
กิจกรรมของแผนก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนกฯ
สถานที่ตั้งของแผนกฯ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของแผนกฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 


 


 

new  

  ประกาศ

             
แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาถิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
             ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน
               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
       
ประกาศ
        ให้นักเรียน นักศึกษา
ที่ยังไม่ได้ Login เข้าใช้งาน http://www.v-cop.go.th/v-cop/ (ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา)เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
 
      แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายของนักเรียนนักศึกษา 
     

 
 นายเกษม   กองแสง
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 

 

นายพลากร   ปัญโญ
พนักงานราชการ

 
 
นายวัตกรณ์  รัตนดำรงค์ฤทธิ์
พนักงานราชการ
 
     


แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV
 
 http://edltv.vec.go.th/
 

เว็บไซต์เกี่ยวกับงานเทคนิคพื้นฐาน
 

https://sites.google.com/site/wasduchangxutsahkrrm/home
http://www.3sc.co.th/  
http://www.urgentcncparts.com/index.php
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=378fc1981c7abe2c
http://www.hybrid-precision.com/products/turning/
   
   


   
 


 


 
 


 


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

 

 

 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911