“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


นายสิทธิพร  คลังแสง 
     ผู้อำนวยการ
 
 

  กลับหน้าหลัก
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน
ตารางสอน
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
053-673912 ต่อ 24
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 

 

หนังสือพิมพ์

      ไทยรัฐ
     
เดลินิวส์
      ข่าวสด
      คมชัดลึก
      ผู้จัดการ
      ไทยโพสต์
      ดาราเดลี่
      กรุงเทพธุรกิจ
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      เนชั่นสุดสัปดาห์
      แนวหน้า
      สยามรัฐ
     
สยามธุรกิจ


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

new  

แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง

 
            
              
ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ
               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
         ลิงค์ ที่ 2 เป็นแบบแฟนเพจ กด ไลค์ หรือ ถูกใจได้เลยครับ
               https://www.facebook.com/kctc.cr

  ประกาศ

            ขอให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่ได้  Login  เข้าใช้งาน http://www.v-cop.go.th/v-cop/(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา)เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(กรอกหมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชน ทั้ง Username และ Password) คลิก>>

   ประกาศ
          
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ Login เข้าระบบ RMS2018 /iSchool หรือระบบบริหารจัดการงานสถานศึกษา โดยกรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และกรอกตัวเลขที่ปรากฏ ในช่องข้อความภาพ เพื่อปรับปรุงข้อมูลประจำตัว และส่งข้อมูลข่าวสารในระบบได้  
 

 

   
 นายประพันธ์   อารินทร์
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


 

 


นายณฤพนธ์   นิลแก้ว
ครู คศ.๑
 


นายประสิทธิ์   ชลอยเมฆ
พนักงานราชการ


 


นายพูนศักดิ์   ปลายหาญ
พนักงานราชกา
 
 


นายอัมรินทร์   ต๊ะวิโล

พนักงานราชการ
 


นายดุสิต   วรรณโล
พนักงานราชการ
 

นาปริญญากร   มีแก้วแกม
พนักงานราชการ 
 นายอมรเทพ สุภางาม
พนักงานราชการ
 นายปรพล คลอนศรี
ครูอัตราจ้าง
 


นายกนกพล ปัสสา
ครูอัตราจ้าง

 


แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV
 
 http://edltv.vec.go.th/

   


 

 

 


 

 


  
 

 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911