“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  นายสิทธิพร  คลังแสง 
         ผู้อำนวยการ
 

  กลับหน้าหลัก
 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน
ตารางสอน
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
053-673912 ต่อ 29
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 

new  
  ประกาศ
         
แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาถิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
             ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน
               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
         ลิงค์ ที่ 2 เป็นแบบแฟนเพจ กด ไลค์ หรือ ถูกใจ
               https://www.facebook.com/kctc.cr
  ประกาศ
       ขอให้นักเรียนแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ที่ยังไม่ได้ Login เข้าใช้งาน
http://www.v-cop.go.th/v-cop/(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>

  แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายของนักเรียนนักศึกษา 
 
คณะครูประจำแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
 

 นายสมเกียรติ   สิริพงษ์บุญสิทธิ
พนักงานราชการ

หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
สถาปัตยกรรม

 
 
 
 

 

เว็บไซต์เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

http://www.freesplans.com/
http://www.likemax.com/tive/
http://www.baandeeden.net/
http://design.obec.go.th/stp1.html
http://www.engineer-thai.com/
http://sites.google.com
http://www.prc.ac.th/newart/webart/history09.html
http://community.akanek.com/th/spotlight/keng-landscape

  
 


 


 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

 
 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911