“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


นายสิทธิพร  คลังแสง 
     ผู้อำนวยการ
 
 

  กลับหน้าหลัก
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน
 -สาขางานการบัญชี
ตารางสอน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนกฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
053-673912 ต่อ 33
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการโรงแรม
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 

 
 

new  


  ประกาศ

          
แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
           ลิงค์ ที่ 1 เป็นแบบตอบรับเพื่อน
           https://www.facebook.com/kctc.pr
                    
          


  ประกาศ

      ให้นักเรียนแผนกวิชา
การบัญชี ที่ยังไม่ได้ Login เข้าใช้งาน http://www.v-cop.go.th/v-cop/(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
 

 
นางพราภรณ์   ปันต๊ะ

พนักงานราชการ

หัวหน้าสาขางานบัญชี
 

   นางสาวภัทรพรรณ   ไชยสิทธิ
พนักงานราชการนาง
อัจฉรา
   สมณะ

พนักงานราชการ

   นางสาวสุรัสวดี เป็งเรือน
ครูอัตราจ้าง

 


แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV
 
 

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

   
http://buncheekpc.yimzaa.com/account1.html  
http://rukbunchee.com/  
http://www.suretax-accounting.com/  
http://www.thaiedu.net/typing/  
http://www.st.ac.th/chotika/  
http://checkprice.net/computer/  
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/intro.htm
https://sites.google.com/site/computerforcareer/pbas
http://www.cd-organizer.com/  
http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539615484
   

     
 


 

  


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
 

  

 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911