บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และ บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบสื่อการเรียนการสอน
เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยและหลักสูตรเทคโนโลยีฮอนด้า พร้อมสื่อรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการ
Honda One Dealer One School ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔     


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑