วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
ณ หมู่บ้านเมืองรวง
 หมู่ที่  ๕  ตำบลแม่กรณ์   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
 ดำเนินโครงการในระหว่าง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑