พิธีเปิด โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
โดยได้รับเกียรติจาก
นายอดิศร  เพียงเกษ อดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะติดตาม
ท่าน ส
.. วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
ส.ส.เชียงราย , ท่าน ดร.ประแสง  มงคลศิริ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ
นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ นายศรเพชร บุญอิ่ม กล่าวรายงาน
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑