ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายสุรัตน์ จั่นแย้ม เข้าตรวจเยี่ยม โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ณ ศูนย์
เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑