พิธีเปิด โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  โดยได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
พร้อมด้วย นายภูษิต ไชยทอง นายอำเภอเมืองเชียงราย  นายอำนาจ มาลี กำนันตำบลป่าอ้อดอนชัย และคณะ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง .เชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑