วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนิน โครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center Thailand ๔.๐) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนบ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ ๘-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
 


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑