วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย การดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระยะที่ ๓
ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ธารทอง ตำบลธารทอง  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ ๕ – ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑