คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

https://www.facebook.com/kctc.pr?fref=ts

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑