ท่าน ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิดอาคารศูนย์วิทยบริการ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ในวันเสาร์ที่
 ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการ
ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ได้ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว
 


 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑