พิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชมพูพันธุ์ทิพย์ R-Story Cafe' โดยท่านวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์
ที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ได้ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว
 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑