โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอาชีวขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558
 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้บริการเช็ครถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ฟรี


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑