ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ประสานและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนวิชาชีพอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(หลักสูตรระยะสั้น)
ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาบ้านม้งเก้าหลังดอยหัวแม่คำอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย  วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๘


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑