นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2556
ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556

ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

https://www.facebook.com/kctc.pr/media_set?set=a.153723744838449.1073741877.100006024728802&type=1

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑