วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีขอขมาผู้เกษียณอายุราชการ "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา" ให้กับท่านรอง อุดม   จันเลน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ท่านรอง ผล   ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และลุงประเสริฐ   สาริจิต พนักงานขับรถ

 วันที่ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุม โรงอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑