เตรียมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย
วันพุธ ที่  ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑