คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมงานปรองดอง สมานฉันท์ ประสานใจ คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน
ณ บริเวณฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่าเชียงราย)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การดำเนินกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑