ผู้บริหาร และ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมการเปิดห้องเรียนอาชีพ ร่วม กับ วอศ.เชียงราย วกษ.เชียงราย
วทกภ.เชียงราย ณ  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  วันพุธ ที่ มีนาคม ๒๕๖๐ 


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑