วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และร่วมประชุมศึกษาแนวทาง การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  วันพุธ ที่ มีนาคม ๒๕๖๐ 


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑