วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  ห้องเอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกชียงราย  เครื่องโรยดินและเมล็ดข้าวนาโยน ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล Hornor Awards ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเษตร


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑