คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘                    


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑