การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๑ ( รับนโยบายท่าน ผอ.สถิตย์ ปริปุณณากร )
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันพุธ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑