พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง คณะกรรมการวิทยาลัยและผูอาวุโส  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ หประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 วันที่ เมษายน ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑