ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุม โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่าง ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑