ฝ่ายวิชาการ โดยงาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔    ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑