เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการ อบรมป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน ให้กับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔   
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑