วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมผุ้ปกครองพร้อมนักเรียน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑