งานวางแผนและงบประมาณ และหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงาน
โครงการ
นฝ่ายวิชาการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นายผล  ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุม
 
ในวันที่ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑