โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556
"กิจกรรมการประกวดร้องเพลง กิจกรรมแข่งขันหมากรุกกิจกรรมแข่งขันหมากฮอส กิจกรรมแข่งขันเซปักตะกร้อ"
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556
   ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

hhttps://www.facebook.com/kctc.pr/media_set?set=a.146023008941856.1073741866.100006024728802&type=1

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑