ผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ถวายเทียนเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดหนองหม้อ ,วัดสันมะนะ และวัดป่าอ้อดอนชัย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑