วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (kctc) โดยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่3 ประจำปี2556" โด ประเภทนักศึกษาหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1,2 และ 3
ส่วนประเภทนักศึกษาชาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3
วั
นที่ 6-7 กรกฎาคม 2556  ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัทกรีนวิง อ.เมือง จ.เชียงราย

https://www.facebook.com/kctc.pr/media_set?set=a.128286560715501.1073741843.100006024728802&type=3

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑