ครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศครั้งที่ ๑๓ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่
ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร  ในโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม One Dealer One College ระยะที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑