วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการประกวดคัดเลือกในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
 เข้า
ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556  ระดับภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 6 - 9 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑