แผนกวิชาช่างเชื่อม ดำเนินโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ และกลุ่มอาชีพ สาขางานเชื่อมโลหะ
ณ ห้องประชุม ตึกกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๕


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑