วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖   
ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑