คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปี 2559 ในงานเปิดบ้านของโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
 
วันศุกร์ ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑