ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๘ 
วันที่  ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑