ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาและโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม 3D Page Flip
โดยมี คณะผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ณ ห้องสุพรรณิการ์โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การดำเนินกิจกรรม วันที่  ๔
- มิถุนายน ๒๕๕๗


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑