ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง อุดมการความรักชาติให้เยวชน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ อาชีวศึกษา
ระดับ ปวช
. "Army Summer Camp ต้นกล้าคุณธรรม"  ณ .๑๗ พัน ๓ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง .เชียงราย
ระหว่างวันที่ - เมษายน ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑