วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
ระหว่างวันที่
- ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑