ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ณ.สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑